Boa constrictor constrictor

Roodstaart Boa

 

Rijk:                             Animalia (Dieren)

Stam:                           Chordata (Chordadieren)

Klasse:                        Reptilia (Reptielen)

Orde:                            Squamata (Schub reptielen)

Onderorde:                 Serpentes (Slangen)

Familie:                        Boidae (Boa's en Pythons)

Onderfamilie:              Boinae (Boa's)

Geslacht:                     Boa

Soort:                           Boa constrictor

Ondersoort:                constrictor/ imperator

 

 

In juni 2004 ben ik in het bezit gekomen van een mooie mannelijke Boa constrictor constrictor uit Suriname. Ookwel surinaamse roodstaart genoemd. Het is een farmbred dier. Dat wil zeggen in het land van herkomst geboren en daarna naar Nederland geëxporteerd. Sindsdien ben ik verliefd geworden op de rrostaart groep in het algemeen en is mijn collectie steeds verder uitgebreid met dieren uit onderandere Suriname en Peru.

Kwa verzorging komt het  voor een roodstaart aardig overeen met de eissen die een Boa constrictor ssp stelt. Voor de verzorging verwijs ik dan ook naar het kopje "Boa constrictor ssp". Roodstaarten staan er  wel wat vaker om bekend dat het wat moeilijkere eters zijn. Vooral de roodstaarten uit Suriname en Guyana hebben over het algemeen een wat kleinere en gevoeligere maag dan een Boa constrictor imperator. Voer roodstaarten uit deze regio's dan ook niet te groot. Dit kan braken tot gevolg hebben.

Ook is het van groot belang een roodstaart Boa (maar eigenlijk alle boa's wel) niet te veel te voeren. Voer je slang soewieso niet eerder dan dat ie aangeeft weer honger te hebben. Dit kun je herkennen doordat de slang snachts de bak rond kruipt op zoek naar voedsel. 

Foto: Boa constrictor constrictor (Surinaamse roodstaart man).

 

Belangrijkste verschillen Boa ssp, Boa constrictor imperator en de Boa constrictor constrictor "de Roodstaart Boa"

 

Boa constrictor constrictor (roodstaart boa)

De Boa constrictor constrictor is waarschijnlijk de bekendste ondersoort van de Boa constrictor familie. De Boa constrictor constrictor komt voor in de tropische regenwouden van zuid Amerika. Het verspreidingsgebied loopt van de noordkust van Venezuela, Suriname, Guyana en Brazilië. En verder naar het zuiden tot halverwege Brazilië en overlapt ook delen van Bolivia, Peru en Colombia.

 Dat zijn dan ook tevens de lokaliteiten die de Boa constrictor constrictor soort kent. Veel van deze lokaliteiten hebben wel wat karakteristieke uiterlijke kenmerken waaraan je een dier van een dergelijke lokaliteit kan herkennen. Toch is het niet altijd even eenvoudig om een bepaalde lokaliteit Boa constrictor constrictor te herkennen. Mede door het vele kruisen van dieren van verschillende lokaliteiten of ondersoorten (onder andere met de Boa constrictor imperator) gaan de uiterlijke kenmerken waaraan je een bepaalde lokaliteit kan herkennen niet altijd op. Voor een duidelijke beschrijving en foto’s van Boa constrictor constrictors van verschillende lokaliteiten verwijs ik naar het onderdeel Mijn collectie. Na voldoende foto’s gezien te hebben van zuiver Boa constrictor constrictors kun je ze vaak al goed onderscheiden van de imperators.

Foto: Boa constrictor constrictor (Surinaamse Roodstaart vrouw).

 Het onderscheid tussen een Boa constrictor constrictor  en een andere ondersoort is vaak wel een stuk makkelijker te maken. De Boa constrictor constrictor onderscheid zich van vele andere ondersoorten van de Boa constrictor familie door de opvallend rode staarten die deze dieren hebben. Ook de bezadeling van de Boa constrictor constrictor is erg kenmerkend. Al geeft dit natuurlijk ook niet altijd evenveel duidelijkheid over welke ondersoort van de Boa constrictor familie het hier gaat.

Wel is er eigenlijk een soort van vuistregel voor het herkennen en het benoemen van een Boa constrictor constrictor. Je kunt jezelf als je een Boa constrictor ziet liggen de vraag stellen: "Is dit een echte roodstaart Boa?". Kun je deze vraag beantwoorden met ja, dan is het een Boa constrictor constrictor. Betreft het geen roodstaart Boa dan zal het in 95% van de gevallen om een kruising tussen verschillende lokaliteiten imperators gaan of eventueel een kruising tussen verschillende Boa constrictor ondersoorten (veelal met een Boa constrictor imperator uiterlijk). Dit is wel wat kort door de bocht maar zeker een makkelijk herkenningspunt.

Om er zeker van te zijn kun je ook een zadel of schubtelling doen bij je dieren. Bij een Boa constrictor constrictor zou je niet meer dan 15 – 21 zadels moeten tellen. Het aantal “Dorsal scales” (aantal schubben in de omtrek ongeveer halverwege de Boa) zou tussen de 81 en de 95 moeten liggen. Het aantal “ventrals” (grote schubben aan de onderzijde van de Boa constrictor constrictor) zou tussen de 234 en de 243 moeten liggen.

 Een zadeltelling gaat nog wel eenvoudig met het dier in de hand. Een schubtelling kan men het beste doen aan de hand van een vervelling. 

De zadel en schubtelling geeft enkel en alleen uitsluitsel bij 100% zuivere dieren. Bij dieren die afkomstig zijn uit dieren met verschillende lokaliteiten of ondersoorten (de Boa constrictor ssp) gaan deze kenmerken niet op. Deze kunnen kwa uiterlijk namelijk op een imperator lijken ma kwa zadel of schubtelling onder de Boa constrictor constrictor vallen (of andersom uiteraard).

Foto: Boa constrictor constrictor (Surinaamse roostaart gestreept).

 

De Boa constrictor imperator (“gewone” boa)

 De Boa constrictor imperator is na de Boa constrictor constrictor zonder twijfel de bekendste ondersoort van de Boa constrictor familie. Deze soort komt in principe een stukje Noordelijker voor dan de Boa constrictor constrictor. Het verspreidingsgebied begint in het zuiden van Mexico en loopt via Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua, Costa Rica en Panama naar het “vaste” land van Zuid Amerika waar ze ook voorkomen in de noordwestelijke delen van Colombia en Equador. Ook zijn er nog wat eilandjes om deze landen heen waar op zichzelf staande ondersoorten van de imperator leven. Hier kom ik later nog op terug.

 De boven genoemde landen zijn ook tevens de verschillende lokaliteiten van de Boa constrictor imperator. Net als bij de Boa constrictor constrictor hebben veel van deze lokaliteiten karakteristieke uiterlijke kenmerken (zowel in bezadeling als in de kleur) waaraan deze lokaliteiten te herkennen zijn. Maar ook bij deze soort is het door kruisingen in gevangenschap of in grensgebieden in de natuur af en toe moeilijk te zeggen met welke lokaliteit Boa constrictor imperator je te maken hebt. 

Foto: Boa constrictor imperator Honduras.

 Een fabel die ook vaak de ronde doet is dat alle Boa constrictors imperator een “kruis” op hun kop zouden hebben. Deze wordt gevormd door de verticale streep die vanaf het puntje van de kop tot aan de nek loopt en een horizontale streep tussen beide ogen. Zou een boa dit uiterlijke kenmerk niet hebben dan zou het niet om een echte Boa constrictor imperator gaan maar om een Boa constrictor constrictor. Nu is het zo dat er imperators zijn die dit uiterlijke kenmerk wel hebben. Maar er zijn ook imperators die enkel de verticale streep van de punt van de kop tot in de nek hebben. Er zijn zelfs imperators van dezelfde lokaliteit waarvan het ene dier het “kruis” wel op de kop heeft en het andere dier niet.

 Een andere fabel die de ronde doet over de Boa constrictor imperator is dat deze altijd klein blijft. Dit is onzin. Je hebt lokaliteiten van de imperator die inderdaad onder de 2 meter blijven. Denk dan bijvoorbeeld aan de imperators afkomstig uit El Salvador, Mexico, Honduras en Belize. Je hebt echter ook imperators die erg groot kunnen worden 9Lengtes van 2.5 meter tot wel 3.5 meter) denk dan bijvoorbeeld aan de imperators afkomstig uit bepaalde delen van Costa Rica en Colombia.

Mocht je een imperator aan gaan schaffen en je wilt zeker zijn van een kleiner blijvende lokaliteit vraag dan altijd even naar de ouderdieren.

Foto: Boa constrictor imperator El Salvador

Voor een uitgebreide serie foto’s en uiterlijke kenmerken van de verschillende lokaliteiten van de Boa constrictor imperator verwijs ik naar het onderdeel Mijn collectie. Na voldoende foto’s gezien te hebben van de Boa constrictor imperator onderscheid je ze toch wel vrij gemakkelijk van de Boa constrictor constrictor.

 Het onderscheid tussen een Boa constrictor imperator en een Boa constrictor constrictor is, zoals al eerder verteld, onder andere te zien aan de staart. De staart van een Boa constrictor imperator is toch vaak wat meer oranje bruinig tot zelfs zwart van kleur. Al is dit natuurlijk ook per individu verschillend en dus niet altijd een even betrouwbaar kenmerk om op af te gaan. Ook is het goed te zien aan de bezadeling van de imparators. Deze verschilt toch wel duidelijk van die van de Boa constrictor constrictor.

 Om meer duidelijkheid te krijgen of je met een Boa constrictor imperator te maken hebt zou je ook bij deze soort een zadel/ schubtelling moeten doen.

Een Boa constrictor imperator heeft opvallend meer zadels dan een Boa constrictor constrictor. Een boa constrictor imperator heeft er namelijk tussen de 22 en de 30. Het aantal “Dorsal scales”  (aantal schubben in de omtrek ongeveer halverwege de Boa) zou tussen de 55 en de 79 moeten liggen. Het aantal “ventrals” (grote schubben aan de onderzijde van de Boa constrictor constrictor) zou tussen de 225 en de 259 moeten liggen.

 Ook bij deze soort zijn de zadels wel eenvoudig te tellen op het dier. Voor een schubtelling is het verstandig om een vervelling te gebruiken.

 Het tellen van zadels is echter niet altijd alleszeggend. Vooral de Imperators afkomstig uit Colombia kunnen nog wel eens afwijken van de “standaard”. Dit komt omdat de imperators in Colombia in een overlappingsgebied leven. Ze komen vaak voor in gebieden waar zowel de Boa constrictor imperator als de Boa constrictor constrictor voorkomt.

 De zadel en schubtelling geeft enkel en alleen uitsluitsel bij 100% zuivere dieren. Bij dieren die afkomstig zijn uit dieren met verschillende lokaliteiten of ondersoorten (de Boa constrictor ssp) gaan deze kenmerken niet op.

Foto: Boa constrictor imperator Belize Crawl Cay

 

De Boa constrictor ssp

Ssp is de afkorting van sub species. Kort uitgelegd is een Boa constrictor ssp een Boa constrictor waarvan de lokaliteit of de ondersoort niet meer te herleiden is. Dit is meestal het geval bij kruisingen tussen verschillende lokaliteiten Boa's. Of door bijvoorbeeld het kruisen tussen een constrictor en een imperator.

In de jaren 60 en 70 zijn er massaal Boa constrictors uit Colombia geïmporteerd naar Europa. Deze dieren werden geen van allen gehouden of gekweekt om de lokaliteit zuiver te houden. Veel van de nu in gevangenschap gehouden Boa constrictors ssp zijn dan ook vaak van enige Colombiaanse komaf. Dit is dan ook vaak goed te zien aan het uiterlijk en formaat. Echter door het vele kruisen is nooit meer te achterhalen of het nog om een zuiver Boa constrictor imperator uit Colombia gaat. Die kans is namelijk erg klein.

Het dier kan dan zowel uiterlijke eigenschappen van een Boa constrictor constrictor als van een Boa constrictor imperator hebben.

Ook van het formaat van een Boa constrictor ssp valt weinig te zeggen. Dit ligt natuurlijk helemaal aan de achtergrond en oorsprong van het dier. Vraag daarom bij de aanschaf van een Boa constrictor ssp altijd naar de formaten van de ouderdieren. Dan weet je zelf ook wat je van je eigen dieren aan formaat kan verwachten.

Foto: Een Boa constrictor ssp met het uiterlijk van een Boa constrictor imperator Colombia. Maar ook bij dit dier is de achtergrond of herkomst niet vast te stellen.

Waarom het zuiver houden van lokaliteit en ondersoort?

De Boa constrictor is een slangen soort die in zijn natuurlijke vorm 1 van de meest diverse uiterlijke kenmerken kan hebben van alle slangensoorten. Iedere ondersoort van de Boa constrictor heeft zo zijn eigen uiterlijke en genetische kenmerken. Maar ook tussen de lokaliteiten onderling bestaat erg veel variatie. Ook iedere lokaliteit heeft zijn eigen kenmerken en eigenschappen. Zo is een Boa constrictor imperator uit Colombia totaal niet te vergelijken met een Boa constrictor imperator uit Honduras en andersom. Een ander voorbeeld is het verschil tussen een Boa constrictor constrictor uit Suriname en een Boa constrictor constrictor uit Peru. Deze dieren behoren tot dezelfde ondersoort maar verschillen toch zoveel van elkaar. En zo zijn nog veel meer voorbeelden op te noemen van verschillende lokaliteiten of ondersoorten. Zo kunnen ze enorm veel verschillen in onder andere kleur, patroon, formaat, bouw en zelfs het karakter. En dit allemaal door natuurlijke evolutie van 1 soort, de Boa constrictor. 

Persoonlijk vond ik het geweldig om deze natuurlijke variaties100% zuiver te houden. En dit om deze specifieke kenmerken niet in de grote "grijze" massa van de meeste in gevangenschap gehouden Boa's op te laten gaan. Kruisingen van ondersoorten en lokaliteiten zijn er immers al genoeg. Maar Boa constrictors die juist die specifieke kenmerken en achtergrond hebben omdat ze uit een bepaald gebied komen of omdat ze op een bepaalde manier zijn geëvolueerd is natuurlijk geweldig! Het is dan ook ontzettend interessant om je eens te verdiepen in verschillende Boa constrictor ondersoorten en lokaliteiten. Wellicht dat voor jou de Boa's dan net zo'n verslaving wordt als dat het voor mij is geworden.

Foto: Boa constrictor longicauda, met zijn specifieke kleur en sterke koptekening!